五五影院被窝里电影

<span id="dprbf"></span>

    <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

    <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

    <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
     <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

     <track id="dprbf"></track>

        <dl id="dprbf"></dl>

         <output id="dprbf"></output>
        Jeste?my zamkni?ci
        Masz pytanie?

        Are you interested in one of these vehicles?

        Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


        O BAS Machinery

        BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.

        Nowe i u?ywane maszyny budowlane z dostaw? na ca?y ?wiat!
        BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.
        Du?y wybór u?ywanych ci??kich maszyn i sprz?tu budowlanego

        Du?y wybór

        BAS Machinery ma zawsze na stanie ponad 150 maszyn ró?nych rodzajów i marek, z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach.

        Wi?cej o naszym asortymencie
        Sprzedaj swoje maszyny

        Sprzeda? Twoich maszyn

        Zawsze szukamy u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego – niezale?nie od marki, rodzaju, przebiegu oraz rocznika. Mo?liwa jest równie? zamiana.

        Sprzeda? na rzecz BAS Machinery
        We? maszyn? w leasing w BAS Machinery

        Leasing

        BAS Machinery oferuje wyj?tkowe podej?cie do leasingu u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego. Kliknij poni?szy przycisk, aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje na temat opcji leasingu.

        Wi?cej na temat leasingu
        Partner oferuj?cy pe?ny pakiet us?ug

        Partner oferuj?cy pe?n? obs?ug?

        Gdy kupujesz maszyn? w BAS Machinery, zajmujemy si? wszystkim za Ciebie. Oferujemy porady, szybk? obs?ug? oraz najlepsze ceny.

        Zobacz nasze us?ugi
        BAS Machinery jest niezawodnym partnerem

        Niezawodno??

        BAS Machinery to niezawodny partner zarówno dla klientów, jak i dostawców z ca?ego ?wiata. Wspó?praca z BAS Machinery jest przyjemna i przebiega bez przykrych niespodzianek.

        Solidna firma
        BAS Trucks ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie ci??arówek i przyczep

        Fachowa wiedza

        BAS Machinery nale?y do firmy BAS Trucks, która ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie samochodów ci??arowych i przyczep. Nasza firma nie ogranicza si? jednak do roli sprzedawcy ci??arówek i przyczep.

        Wi?cej o BAS Groep
        Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy we w?asnym j?zyku

        Zespó?

        Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy w swoim ojczystym j?zyku, a nasz zespó? dysponuje ca?? wymagan? wiedz? umo?liwiaj?c? znalezienie idealnej maszyny.

        Zobacz nasz zespó?
        BAS Machinery zawsze poszukuje nowych, zmotywowanych pracowników

        Oferty pracy

        BAS Machinery zawsze poszukuje nowych zmotywowanych pracowników do pracy w swoich nowoczesnych zak?adach, zespole handlowym, dziale IT oraz zespole wsparcia sprzeda?y. Sprawd? oferty pracy.

        Zobacz oferty pracy
        Godziny otwarcia

        Godziny pracy

        • Mo?esz nas odwiedzi? w Veghel:
        • Od poniedzia?ku do czwartku: 8:30–19:00
        • Pi?tek: 8:30–17:30
        • Sobota: 08:30–13:00
        • Niedziela: zamkni?te
        Zobacz stron? z danymi kontaktowymi
        五五影院被窝里电影
        <span id="dprbf"></span>

           <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

           <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

           <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
            <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

            <track id="dprbf"></track>

               <dl id="dprbf"></dl>

                <output id="dprbf"></output>