五五影院被窝里电影

<span id="dprbf"></span>

    <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

    <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

    <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
     <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

     <track id="dprbf"></track>

        <dl id="dprbf"></dl>

         <output id="dprbf"></output>
        Jeste?my zamkni?ci
        Masz pytanie?

        Are you interested in one of these vehicles?

        Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


        loader
        Wyniki s? ?adowane..

        Wstecz

        Koparki g?sienicowe Maszyny budowlane

        Koparki g?sienicowe s? chyba najbardziej znanymi maszynami budowlanymi. Ten rodzaj maszyny jest zaprojektowany do wykopywania materia?u. Chodzi tu o ziemi?, ska?y, odpady czy inny materia? lu?ny. Najbardziej znanymi producentami koparek g?sienicowych s? Caterpillar, Liebherr, Volvo, Komatsu, Hitachi, oraz Doosan. BAS Machinery zawsze oferuje szeroki wybór nowych i u?ywanych koparek g?sienicowych ró?nych marek i konfiguracji.

        Czytaj wi?cej

        Filtr

        loader
        Wyniki s? ?adowane..

        Marki i opcje

        Oprócz Caterpillar, koparki g?sienicowe produkuj? tak?e Case czy Hyundai. Mog? by? wyposa?one w ró?ne elementy opcjonalnego wyposa?enia, zwi?kszaj?ce wydajno?? lub upraszczaj?ce prac?. Taki sprz?t to, na przyk?ad, szybkoz??cze, m?ot hydrauliczny, czy funkcja rotatora. Inne nazwy koparek g?sienicowych to: HEX, MHEX, SHEX, LHEX, czy te? po prostu kopara.?

        Koparka wyposa?ona jest w wysi?gnik sztywny, offsetowy, albo regulowany. Przewaga zmiennego wysi?gnika lezy w mo?liwo?ci pracy bardzo blisko pojazdu. Istniej? tak?e koparki o krótkim tyle. Zwane koparkami obrotowymi. Krótki ty? oznacza, ?e maszyna nie wystaje poza obr?b w?asnych g?sienic, co zezwala na manewry w ciasnych przestrzeniach. Niektóre koparki wyposa?one s? tak?e w podwozie regulowane hydraulicznie lub mechanicznie.

        Do jakich zastosowań nadaje si? koparka g?sienicowa?

        Koparki g?sienicowe s? najlepiej przystosowane do przemieszczania ziemi. Dzi?ki innemu osprz?towi, mo?na je tak?e stosowa? do szerokiej gamy innych zastosowań, takich jak prace rozbiórkowe, wyrównawcze, czy le?nicze.

        Rozmiary

        Hydrauliczne koparki g?sienicowe dost?pne s? w ró?nych rozmiarach i kszta?tach. Najmniejsze wa?? oko?o 930kg. Nazywa si? je koparkami mini lub kompaktowymi. Ten rodzaj maszyny jest dostosowany do pracy we wn?trzu budynków. Najwi?ksza obecnie dost?pna na rynku koparka to CAT 6090, wa??ca 979 990kg. Przeznaczona jest do zastosowań górniczych.

        Ile kosztuje u?ywana koparka g?sienicowa?

        Cena koparki g?sienicowej zale?y od wielu czynników. Ci??ka koparka g?sienicowa kosztuje znacznie wi?cej ni? ma?a, u?ywana. Rok produkcji i liczba godzin pracy tak?e graj? tu rol?. Cena ca?kiem nowej maszyny mo?e wynosi? od €100,000 do €200,000. U?ywane maszyny budowlane s? znacznie tańsze. W BAS Machinery kupisz u?ywan? kopark? ju? od €15,000.

        Leasing nowej lub u?ywanej koparki g?sienicowej

        BAS Machinery oferuje tak?e opcj? leasingu nowej lub u?ywanej koparki g?sienicowej. Okres leasingu mo?e wynosi? od 24 do 60 miesi?cy. Mo?liwo?? uwzgl?dnienia serwisu w umowie leasingowej. Zapytaj si? jednego z naszych reprezentantów handlowych o ofert? leasingow?.

        Marka

        五五影院被窝里电影
        <span id="dprbf"></span>

           <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

           <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

           <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
            <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

            <track id="dprbf"></track>

               <dl id="dprbf"></dl>

                <output id="dprbf"></output>