五五影院被窝里电影

 • <strong id="2eeau"><dd id="2eeau"></dd></strong>
  <kbd id="2eeau"><optgroup id="2eeau"></optgroup></kbd>
 • <code id="2eeau"><dd id="2eeau"></dd></code>
  Jeste?my zamkni?ci
  Masz pytanie?

  Are you interested in one of these vehicles?

  Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


  loader
  Wyniki s? ?adowane..

  Wstecz

  Mini koparka <10t Maszyny budowlane

  Nie wszystkie ogrody czy ulice mog? pomie?ci? 75-tonow? kopark?, dlatego Kubota, Takeauchi, CAT i JCB produkuj? tak?e mniejsze wersje koparek. Mini koparki s? bardzo kompaktowe, dzi?ki czemu mog? pracowa? w ciasnych lokalizacjach. Maszyny te znajduj? zastosowanie w?ród ogrodników, budowlańców, czy przy uk?adaniu chodników. BAS Machinery zawsze oferuje szeroki zakres mini koparek ró?nych marek i modeli.

  Filtr

  loader
  Wyniki s? ?adowane..

  Marki i opcje

  Oprócz Kubota i CAT, mini koparki produkowane s? tak?e przez Hyundai, Hanix, Volvo, Kobelco, Hitachi, Komatsu, Case New Holland, Doosan, oraz Yanmar. Maszyny te mog? by? wyposa?one w wiele ro?nych opcji, takie jak funkcje m?ota czy rotator. Mini koparki mo?na tak?e wyposa?y? w szybkoz??cze czy regulowane nadwozie. Pozwala to zmniejszy? szeroko?? maszyny aby na przyk?ad przejecha? przez drzwi.

  Do jakiej pracy nadaje si? mini koparka?

  Niewielkie rozmiary maszyny pozwalaj? na operacje w wielu miejscach w których nie zmie?ci si? du?a koparka. Do tych miejsc nalez? ogrody, ulice, czy wn?trza budynków. W po??czeniu z m?otem, mo?na je wykorzysta? tak?e przy pracach wyburzeniowych czy kana?owych. W?ski promień skr?tu i stabilno?? to wa?ne funkcje.

  Elektryczna mini koparka

  JCB to jeden z pierwszych producentów, którzy wprowadzili do oferty w pe?ni elektryczn? maszyn? budowlan? - 19C-1E. Ta w pe?ni elektryczna mini koparka zapewnia wiele zalet oddzielaj?cych j? od dieslowej konkurencji. Nap?d elektryczny wymaga o wiele mniej serwisowania, dzi?ki mniejszej liczbie cz??ci ruchomych. Brak silnika diesla oznacza tak?e mniej ha?asu i mniej emisji spalin.

  Ile kosztuje u?ywana mini koparka / koparka kompaktowa

  Mini koparki s? dost?pne w ró?nych rozmiarach, dlatego ceny mocno si? ró?ni?. Cena mini koparki zale?y m. in. od liczby godzin pracy, roku produkcji, historii serwisowej i bran?y, w której maszyna pracowa?a. Mini kopark? mo?esz kupi? ju? za ok €10,000 w BAS Machinery. Nowsze modele kosztuj? oko?o €15,000, a nowa maszyna oznacza koszt oko?o €30,000.

  Leasing u?ywanej lub nowej mini koparki

  W BAS Machinery mo?liwy jest leasing nowej lub u?ywanej mini koparki. Okres leasingowy mo?e wynosi? od 24 do 60 miesi?cy. Serwis zawarty jest w cenie. Skontaktuj si? z naszym przedstawicielem handlowym, aby pozna? szczegó?y aktualnych ofert.

  五五影院被窝里电影
 • <strong id="2eeau"><dd id="2eeau"></dd></strong>
  <kbd id="2eeau"><optgroup id="2eeau"></optgroup></kbd>
 • <code id="2eeau"><dd id="2eeau"></dd></code>