<progress id="4ljon"><track id="4ljon"></track></progress>
 • <em id="4ljon"></em>

  Are you interested in one of these vehicles?

  Luati legatura cu noi 0413 75 42 75


  Politica de confiden?ialitate

  Introducere ?n politica de confiden?ialitate

  Misiunea BAS Holding este de a oferi sectorului de transportul un punct central unic de contact pentru toate mijloacele de transport ?i pentru toate serviciile conexe. Conceptul Global Truck include cump?rarea ?i vanzarea de mijloace de transport noi ?i rulate pentru transportul rutier, solu?ii de leasing ?i servicii financiare, dar ?i servicii postvanzare, ?n sensul cel mai larg al cuvantului ?i ?n cel mai bun mod posibil.

  ?n eforturile de a sprijini ?n mod eficient mii de clien?i, trebuie s? colect?m date. Facem acest lucru tratand via?a dumneavoastr? privat? drept cea mai mare prioritate a noastr?, oferindu-v? controlul asupra datelor dumneavoastr? cu caracter personal, ?i, de asemenea, furnizandu-v? informa?ii despre produsele ?i serviciile noastre care v? intereseaz?. Noi credem ?n puterea internetului ?i a comer?ului online ?i depunem eforturi pentru a men?ine internetul ca o surs? cat mai valoroas? posibil pentru to?i utilizatorii. Prin urmare, ader?m la urm?toarele principii pentru a asigura confiden?ialitatea dumneavoastr?:

  • Control: V? oferim op?iuni utile ?n leg?tur? cu informa?iile pe care le stoc?m ?i v? vom sprijini ?n orice moment ?n ceea ce prive?te modificarea preferin?elor;
  • La cerere: V? vom pune la dispozi?ie datele pe care le p?str?m despre dumneavoastr? ?n termen de dou? zile;
  • Siguran??: Vom proteja datele dumneavoastr? cu caracter personal;
  • Meaningful information: we use your data to minimize the amount of irrelevant information you receive.

  Aceast? declara?ie reprezint? politica de confiden?ialitate a companiei BAS Holding ?i explic? modul ?n care prelucr?m informa?iile. Acest lucru se aplic? tuturor informa?iilor cu caracter personal pe care ni le furniza?i ?i tuturor datelor cu caracter personal pe care le colect?m din alte surse.

  Responsabilitatea

  ?n aceast? declara?ie, ?BAS Holding“ reprezint? BAS Holding B.V., inclusiv companiile afiliate ?i filialele sale (denumite ?n continuare ?BAS“, ?noi“ sau ?nostru/noastr?“). Lista complet? a tuturor companiilor care ?in de BAS Holding, poate fi consultat? la http://basholding.com/en/about-bas-holding.html. Unitatea BAS responsabil? pentru informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal (?i autoritatea na?ional? de supraveghere a prelucr?rii datelor cu caracter personal, ?n conformitate cu legisla?ia privind protec?ia datelor) este acea subunitate a BAS Holding care colecteaz? ini?ial informa?ii de la sau despre dumneavoastr?.

  Regulamentul general privind protec?ia datelor urm?re?te s? se asigure c? societ??ile trateaz? datele cu caracter personal ?ntr-un mod mai transparent, mai sigur ?i mai specific ?i ?ntr-o m?sur? mai limitat?. Prin urmare, aceast? politic? este o ocazie excelent? s? v? explic?m cum gestion?m datele ?i s? v? inform?m asupra drepturilor dumneavoastr? ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Scopul ?i temeiul legal

  BAS prelucreaz? date cu caracter personal ?ntr-un mod care s? asigure un nivel ridicat de protec?ie. Pentru fiecare prelucrare a datelor exist? un scop ?i un temei legal. Pentru c? dorim s? ne asigur?m c? datele dumneavoastr? sunt ?n siguran?? cu noi, le p?str?m numai pe acelea care pot ?mbun?t??i experien?a dumneavoastr? cu BAS. ?n acest fel, dorim s? ne asigur?m c? pute?i utiliza ?n mod optim produsele ?i serviciile noastre. ?n majoritatea cazurilor, prelucrarea datelor se va baza pe urm?toarele temeiuri legale:

  • Prelucrarea este necesar? pentru executarea unui contract a c?rui parte sunte?i sau (la cererea dumneavoastr?) pentru a face pa?ii necesari ?ncheierii unui contract (de exemplu, atunci cand ne solicita?i o ofert? pentru un camion);
  • Prelucrarea este necesar? pentru noi ?n vederea respect?rii unei obliga?ii legale relevante (de exemplu, atunci cand suntem obliga?i s? colect?m anumite informa?ii despre clien?ii ?n scopuri fiscale sau administrative);
  • Prelucrarea reprezint? interesele noastre comerciale legitime, ?inand cont de interesele ?i drepturile dumneavoastr? fundamentale (de exemplu, ?n cazul ?n care folosim informa?iile cu caracter personal ale clien?ilor no?tri pentru a furniza serviciile noastre, iar prelucrarea nu este necesar? ?n cazul unui contract la care sunte?i parte).

  Perioada de p?strare

  Cat timp p?str?m informa?iile cu caracter personal depinde de scopul pentru care au fost ob?inute ?i de natura acestora. Vom stoca informa?iile dumneavoastr? personale pe perioada necesar? atingerii obiectivelor, cu excep?ia cazului ?n care legea permite o perioad? de p?strare mai ?ndelungat?. De exemplu, datele financiare trebuie p?strate pentru o perioad? de 7 ani.

  Securitatea datelor

  Lu?m m?suri adecvate pentru a preveni accesul neautorizat ?i modific?rile nedorite ale datelor dumneavoastr?. ?n acest fel ne asigur?m c? doar persoanele necesare au acces la date, c? accesul la date este protejat ?i sunt luate m?suri de securitate. ?n plus, to?i angaja?ii no?tri sunt instrui?i pentru a p?stra confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal.

  Site-urile noastre web

  Atunci cand ne vizita?i site-urile web, colect?m automat anumite tipuri de informa?ii. Tehnologiile automatizate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru a contoriza num?rul utilizatorilor, pentru a identifica ?ara de origine ?i tipul de dispozitiv utilizat. Pentru mai multe informa?ii privind utilizarea de cookie-uri consulta?i Declara?ia privind cookie-urile.

  Alte site-uri web

  Aceast? politic? de confiden?ialitate nu se aplic? altor site-uri conectate prin linkuri cu site-urile noastre. Nu putem garanta c? aceste site-uri prelucreaz? datele cu caracter personal ?ntr-un mod demn de ?ncredere sau sigur. V? sf?tuim s? citi?i ?ntotdeauna politica de confiden?ialitate a site-ului web respectiv pentru a determina modul ?n care gestion?m datele dumneavoastr? cu caracter personal.

  Divulgarea datelor cu caracter personal

  ?n cadrul BAS Holding

  Putem partaja informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal cu alte entit??i din cadrul BAS pentru a v? sta la dispozi?ie ?i pentru a v? putea oferi cea mai bun? experien?? cu BAS.
  Nu ?nchiriem ?i nu vindem informa?ii personale despre vizitatorii no?tri on-line ?i nu le dezv?luim ?n alt mod unor ter?e p?r?i neafiliate pentru ca acestea s? le utilizeze ?n scopurile lor de marketing. Nu partaj?m datele cu caracter personal cu ter?e p?r?i, cu excep?ia condi?iilor precizate mai jos.

  Furnizori de servicii autoriza?i

  Putem dezv?lui datele dumneavoastr? furnizorilor de servicii pe care ?i utiliz?m (ca entit??i de prelucrare) pentru a presta servicii ?n numele nostru. Ace?ti furnizori de servicii sunt obliga?i prin contract s? utilizeze sau s? divulge datele exclusiv cand este necesar pentru a presta servicii ?n numele nostru sau pentru a respecta obliga?iile legale.

  Modific?ri ale acestei politici de confiden?ialitate

  Putem revizui aceast? politic? de confiden?ialitate din cand ?n cand. Aceste modific?ri vor fi publicate pe site-ul nostru. Nu vom utiliza niciodat? datele dumneavoastr? cu caracter personal pentru niciun alt scop f?r? consim??mantul dumneavoastr?.

  Drepturile dumneavoastr? privind protec?ia datelor

  Ave?i anumite drepturi atunci cand este vorba de protec?ia datelor. ?n primul rand ave?i dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastr? cu caracter personal. De asemenea, ave?i dreptul de a solicita BAS s? corecteze datele dumneavoastr? cu caracter personal, s? le ?tearg? sau s? limiteze prelucrarea acestora. Pute?i, de asemenea, s? v? opune?i prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal de c?tre BAS sau s? solicita?i portarea datelor. V? atragem ?ns? aten?ia c? BAS nu trebuie s? fie ?ntotdeauna obligat? s? respecte o solicitare de ?tergere, limitare, plangere sau portare de date. Obliga?iile legale ale BAS ?i excep?iile de la aceste obliga?ii vor fi evaluate de la caz la caz. ?n cazul ?n care dori?i s? face?i uz de unul dintre drepturile de mai sus, lua?i leg?tura cu responsabilul pentru protec?ia datelor.

  E-mail responsabil pentru protec?ia datelor (??rile de Jos): privacy@basholding.com
  E-mail responsabil pentru protec?ia datelor (Germania): datenschutz@bts-daf.de

  Aceast? politic? de confiden?ialitate a fost actualizat? ultima dat? la 23 mai 2018.

  五五影院被窝里电影,久爱午夜视频,yy苍苍私人影院_第1页